Mondig zijn in de 21e eeuw.

Doctoraalscriptie, pedagogische wetenschappen, 2003

Mondig zijn in de 21e eeuw. Menselijke ontwikkeling bekeken vanuit een cyclisch perspectief.

Introductie

In een heterogene samenleving zoals Nederland in de 21e eeuw, waarin veel mensen van levenshouding kunnen en mogen verschillen, hoort het traditionele begrip van mondigheid – afgestemd op een traditioneel homogene of verzuilde samenleving – aangepast te worden aan de wereldlijke eisen van de moderniteit.

De management- en leiderschapsspecialist Stephen Covey houdt met zijn definitie van volwassenheid rekening met heterogene verschillen en beschouwt de aanwezigheid van diversiteit zelfs als een noodzakelijke voorwaarde voor menselijke groei en ontwikkeling. Covey combineert theorie en praktijk in een cyclisch groeimodel dat praktisch aangeeft hoe de moderne volwassene zichzelf steeds weer kan vernieuwen in een wereld vol verschil en verandering. Zonder dit model of toegepaste natuurprincipes ontaardt mondigheid in een pragmatische levenshouding. Een nieuwe levenswijze die eind 19e eeuw ontstaan is in Amerika en West Europa.
Verder lezen Mondig zijn in de 21e eeuw.