Boekbespreking: Het mysterie van de hersenstam – Tjeu van den Berk

Tjeu van den Berk – Het mysterie van de hersenstam. Over basisfuncties, psychosomatiek en spiritualiteit. Dit boek zou ook kunnen heten ‘Wat je niet wist en altijd al wilde weten. De onuitputtelijke bron van kennis van alles.’

Dit boek ontsluit Tjeu zijn visie het mysterie van de hersenstam. Daarnaast hoopt hij een handvat te bieden alsnog zelf aan de slag te gaan om de brug tussen verstand (hersenschors, cortex) en gevoel (hersenstam) te herstellen, zodat er weer een soepele communicatie mogelijk is tussen de hersendelen. Is er weer samenhang – je bent je bewust geworden van je eigen bioritmiek, je hebt een staat bereikt van psychische en lichamelijke harmonie- dan laadt jij je op en ontlaadt jij spontaan je energie in allerlei vormen van expressie. Zo zal een veilig gehechte baby spontaan spelen, huilen of lachen, gewoon zoals het zich van moment tot moment voelt.

De wet van het gezond basis-functioneren is gelegen in de pompbeweging tussen de twee tegenovergestelde polen in ons lichaam, die voortkomen uit de hersenstam. Vrij vertaald, je lichaam maakt gebruik van afwisselend een gaspedaal en rempedaal. Het gaspedaal is ons alarmsysteem en geeft ons voldoende stress om in beweging te komen. Het rempedaal is ons immuunsysteem. Ons weerstandsvermogen. Het vermogen om te groeien, te herstellen en op krachten komen. Zodra je alarmsysteem door onbewuste spierspanning niet uitgezet kan worden, slaat het immuunsysteem uit. Stress sloopt de mens en is niet handig voor ons voorbestaan. In dit boek leert Tjeu hoe we ons kunnen bevrijden van dit juk dat we al generatie-lang met ons mee-torsen en ons steeds zwaarder valt.

Bij je ouders thuis en op school krijg je als kind díé kennis voorgeschoteld, waarvan stellig gemeend wordt, dat je dit uiteindelijk nodig hebt om op eigen benen te staan. Er wordt van ieder kind uiteindelijk een waardevolle bijdrage verwacht aan de samenleving en daar staan rechten tegenover In het beste geval hebben ouders en school jouw welzijn voor ogen. In werkelijkheid, en vanuit de ogen gezien van het kind, willen jouw ouders je veiligheid bieden door jou te leren omgaan met bedreigende situaties en angst – nu en verwacht in de toekomst. Ze willen jou die bagage meegeven, waardoor jij je zelf kunt verzekeren van een sterke positie in de samenleving. Wat ouders niet weten is dat ze zelf ondermijnende bagage van hun ouders meegekregen hebben en dat onze kinderen steeds meer te dragen krijgen door deze -door de generaties heen opstapelende- ballast. Deze overbelasting vertaalt zich in psychosomatische klachten. Verholen stressklachten, want als mens kunnen we alleen dragen waar we genetisch gezien voor gemaakt zijn en wat we niet kunnen dragen verstoppen we door ons beheersing eigen te maken. Verdringing volgens Freud. Uit schaamte en schuldgevoel over ons spontaan vermogen. Gedrag ontkennen is ook een verspilling van ons individuele potentieel aan levensenergie, want de ‘eeuwig vloeiende’ bron aan energie ligt voor ons bewustzijn verscholen voor ons beperkt bewustzijn in… de hersenstam. Zoals de ouders zongen, ‘piepen de jongen’. The body keeps the score. 

Onze kinderen leren hun emoties blokkeren door spierspanning op te voeren: hun gedrag beheersen. De cultuur bepaalt wat wenselijk gedrag is. Dat heet beschaving. Vermoeidheid is het aanvankelijke gevolg bij het aanleggen van emotionele blokkades (the wall) met tot gevolg disharmonie tussen ons oude hersendeel, de hersenstam en de nieuwe, de cortex. Deze disbalans vertaalt zich weer in overbelasting van de organen. Uiteindelijk voelt het individu zich ziek of raakt het burn-out.

 

In het kader van waarmaken.nl vind ik het heel interessant om zijn uitgestippelde route te volgen en hieronder alsnog samen te vatten. Veel beter is het zelf zijn boek uitgebreid te bestuderen en eigen te maken. Het is nooit te laat voor wijsheid: “je gaat het pas zien als je het doorhebt” (citaat van Cruijff). Het boek is helaas niet meer verkrijgbaar in de reguliere boekhandel. Daarom hoop ik ten zeerste dat Tjeu opnieuw dit meesterwerk zal gaan uitgeven, zodat iedereen in de toekomst kan profiteren van het heerlijke gevoel dat zelfverwezelijking een mens en de wereld om zich heen geeft.

Boekbespreking: Sterker dan ooit. De wijsheid van vallen en opstaan – Brené Brown

9200000045638321 2

Dit is het eerste boek van Brené Brown dat ik gelezen heb. Tegelijkertijd lijkt dit boek meer te duiden op waar het werkelijk bij haar om gaat. Haar andere boeken zie ik als prelude. Zij beschrijft steeds weer op wetenschappelijke wijze hoe de ontwikkelingsweg van de mens er uit ziet en waar het vaak op neer lijkt te komen. Het draait om ‘de wijsheid’ die je verwerft bij het ‘vallen en opstaan’. Hierbij belicht ze de schaduwzijde van de mythe van de maakbare mens. Heel on-Amerikaans dus. De grenzen aan maakbaarheid geven je ontwikkelingsweg aan. De grens van waar je staat – de frontzone, op welke unieke wijze jij die weg bewandelt -je eigenheid, en hoe ver je gekomen bent – de ontwikkelingsfase.

Het genre van dit boek zie ik dan ook als spiritueel-wetenschappelijk. In het Oosten beweren spirituele wijsgeren dat de mens al volmaakt is als die geboren wordt. Het hoeft alleen maar diens werkelijke glorieuze zelf te ontdekken en bewust te worden. In het Westen beweren ze het tegendeel. De mens komt, wel of niet, met de erfzonde belast op de wereld en als we heel goed ons best doen dan belanden we vast ooit in de ‘hemel’. Verder lezen Boekbespreking: Sterker dan ooit. De wijsheid van vallen en opstaan – Brené Brown

Boekbespreking: Portret van een vrouw – Jojo Moyes

image

Echte liefde waarmaken…. Portret van een vrouw (2015), geschreven door de Engelse schrijfster Jojo Moyes, is deels een historisch gesitueerde roman en deels een eigentijdse geschiedenis van twee sterke vrouwen. Het verhaal speelt zich af rond een Portret van de Parisienne Sophie geschilderd door haar Franse minnaar begin 1900. Deze impressionistische schilder, Édouard Lefèvre, later haar echtgenoot, studeerde aan de Académie Matisse in Parijs. De oorlog breekt uit met Duitsland. Édouard vertrekt naar het front. Sophie gaat naar St.-Péronne in Noord-Frankrijk om haar zus en kinderen bij te staan in het établissement Le Coq Rouge. Onbevreesd hangt ze haar portret daar op. Het portret symboliseert de hechte liefdesband tussen haar en haar vertrokken echtgenoot. Op indringende wijze portretteert de schrijfster de val van Sophie in een oorlogstijd doortrokken gehucht. 

Verder lezen Boekbespreking: Portret van een vrouw – Jojo Moyes

Boekbespreking: TERUG van nooit weggeweest. De reizen van Odysseus – belicht door Jan van Delden

image

Een aantal jaren geleden trof mij het boek TERUG van nooit weggeweest  (2006) in de plaatselijke boekhandel. Onlangs heb ik het uitgelezen en het boek heeft bijgedragen om mijn kijk op het leven nog meer bij te stellen.

Verder lezen Boekbespreking: TERUG van nooit weggeweest. De reizen van Odysseus – belicht door Jan van Delden

Boekbespreking: Vloed – Susan Smit

“Alle wel en wee is maar eb en vloed”.

image

Dit schreef Susan Smit voor mij op de titelpagina van mijn gesigneerd exemplaar. Op het eind van dit boek kwam ik deze zin weer tegen met de conclusie dat wat ‘goed’ is dingen zijn die eeuwig wederkeren, de beweging tussen de tegenpolen, zoals die tussen eb en vloed, en lief en leed. Verder lezen Boekbespreking: Vloed – Susan Smit

Boekbespreking: Het dertigersdilemma – Nienke Wijnants

image

Op mijn 54e las ik Het dertigersdilemma. De belangrijkste loopbaan- en levensvragen van twintigers en dertigers, geschreven door psychologe, loopbaanadviseuse, bedenkster van dit fenomeen en ervaringsdeskundige Nienke Wijnants. Het is uitgegeven in 2008. Zij onderzoekt dit fenomeen als ‘modeverschijnsel of een serieus probleem’. Zij beweert dat de ouders van dertigers voornamelijk geen dertigersdilemma ervoeren als dertiger, omdat ze nu eenmaal voornamelijk leefden volgens een voorgeschreven standaard, bleven hangen op de twee onderste lagen van de hiërarchische behoeftenpyramide van Maslow (vervullen van fysiologische behoeften en het koesteren van hun behoefte aan veiligheid), kinderen krijgen vanzelfsprekend was en jobhoppen not done. Ook kenden de dertigers van vroeger volgens Nienke geen overvloed aan keuzemogelijkheden om voornoemde redenen. De dertiger van toen was en is nog steeds kennelijk een zelfbeperkend mens. De dertiger van nu is bezig met de laatste stap van Maslow, meent Nienke, die van Zelfverwezenlijking, omdat deze te vroeg al ‘alles’ heeft behalve het hebben van een zeker gevoel. Verder lezen Boekbespreking: Het dertigersdilemma – Nienke Wijnants

Boekbespreking: DE BIJBEL voor ongelovigen. Deel 2 De uittocht en de intocht – Guus Kuijer

image

Zijn eerste deel Genesis is uitgekomen januari 2013. Dit tweede deel volgt al snel in het najaar van 2013. Ik was, op Genesis na, geen, wat je noemt, fan van het oude Testament. Ik vond het een wreed en allesbehalve ‘heilig’ verhaal van-en-over de ‘God’ van Israël. Net als andere ‘oorlogsverhalen’ haalde ik mijn neus als eigenwijze Christen voor dit opgetekende ‘Woord van God’ op. Verder lezen Boekbespreking: DE BIJBEL voor ongelovigen. Deel 2 De uittocht en de intocht – Guus Kuijer

Boekbespreking: De weg van de minste weerstand – Robert Fritz

666771920

Ik heb ergens in 2012 een bijzonder mooi boek in de ramsj gevonden, De weg van de minste weerstand. Over de kunst van het creëren van Robert Fritz. Ik las de vierde druk uit 2007. Van deze auteur krijgt de eigenheid van de mens weer zijn rechtschapen plek terug. Een mens is en blijft, vergeleken bij andere levende wezens, de schepper van zijn bestaan. Hij creëert steeds weer opnieuw een nieuwe realiteit in de bestaande realiteit. Zo evolueren in plaats van jojojen de dingen. Zijn uitleg over de kunst van creëren heb ik nog nooit zo praktisch, helder, geïnspireerd en genuanceerd verwoord gezien. Hier wordt echt een statement gemaakt van jewelste. Althans, voor mij in het bijzonder, omdat ik mij bezig houd met ‘waarmaken’. Bepaalde aspecten waren mij al ruim bekend, maar diverse zaken raakten toch nog wel zwakke punten in me die ik kan verbeteren. Verder lezen Boekbespreking: De weg van de minste weerstand – Robert Fritz

Boekbespreking: De essentie van vrouwelijk leiderschap – Karin Jironet

1001004006859099

De gehele titel van dit boek, uitgegeven door Business Contact in 2010, luidt De essentie van vrouwelijk leiderschap. Omgaan met de spanning tussen persoonlijke ontwikkeling en sociale rollen geschreven door de psychologe en theologe Dr. Karin Jironet. Haar studie van Dante, de psychoanalyse en vrouwelijk leiderschap leidt tot de conclusie dat de mondiale machtsverschuiving die op dit moment plaatsvindt aanleiding geeft tot een geheel nieuwe invulling aan het idee van leiderschap in bedrijven. Van ‘mannelijk naar vrouwelijk’ leiderschap, van ‘piramide-structuur naar web’. Jironet omschrijft als volgt: “Het nieuwe leiderschap bevindt zich in het middelpunt van een netwerk, geeft leiding aan complexe processen, is gericht op verbinding in plaats van uitsluiting, maximaliseert voordelen voor alle partijen (p. 174)”. Ook al heb je als lezer geen leiderschapsambities of ben je mannelijk, toch heb je veel aan de gegeven informatie die vanuit de symboliek van Dante’s Louteringsberg praktisch vertaald wordt naar deze tijd, omdat wij allen leiding geven aan en verantwoordelijkheid dragen voor ons eigen individuele levensverhaal. Verder lezen Boekbespreking: De essentie van vrouwelijk leiderschap – Karin Jironet