Boekbespreking: Wakefulness. Sta wakker in het leven – Steve Taylor

1001004010970161

Spontaan kwam ik onlangs het boek tegen van Steve Taylor, Wakefulness. Sta wakker in het leven, uitgegeven door AnkHermes in 2011. De titel wekte mijn interesse op, omdat het me aan mindfulness doet denken waarvan de wakkere kant ‘wakefullness’ (b)lijkt te zijn. De schrijver is een ware ervaringsdeskundige die met een fileermes dit fenomeen heeft blootgelegd. Het fileermes is een indrukwekkende literatuurlijst en zijn eigen gewaarwording. Aan de hand van het bewustwordingsschema van Paul Jones heeft hij een duidelijk en helder betoog geschreven over het wezen van deze verlichte staat van zijn: de herinnering aan wie we werkelijk zijn.

De opzet van het boek is analytisch en rationalistisch van aard en beschrijft, omschrijft, haalt uit elkaar en zet dan weer in elkaar wat Bewustzijn is en kan zijn voor ons. Met name is het een bouwpakket hoe jezelf deze wakkere-staat-van-zijn kunt bevorderen op een alledaagse manier. De schrijver is er naar mijn inziens in geslaagd om een praktische weg richting het Boeddha-schap te ontwikkelen.

Hij laat zien welke wegen er in de geschiedenis uit den treuren bewandeld zijn en welke weg de meeste kans op succes geeft. Ik was onder de indruk hoe hij de twee belangrijkste wegen tegen elkaar afzet. De ene is de weg via de homeostase, onze chemische balans, te verstoren door middel van bijvoorbeeld drugs, slaaptekort, ascese, vasten etcetera. Je verstoort het fysieke evenwicht door te veel of te weinig te voldoen aan de eerste levensbehoeften. Het nadeel van deze weg is dat het in feite de ‘dark side’ is van het leven. Vroeg of laat wen je aan de verstoring als een verslaving, waardoor je meer of minder nodig hebt van het chemisch stofje om je weer in een ‘euforische’ toestand te brengen. Dit pad is dus zeer risicovol en bijna iedereen heeft deze weg wel eens een keer in zijn of haar leven ‘verkend’. Je kunt dus werkelijk trippen van het aan tekorten of overbelasting lijden. Deze weg is de weg van het overleven met een zwaar verzwakt of gezwollen ego tijdens deze spannende uitputtingsrit. Het is de weg naar schijnverlichting, omdat de gemoedstoestand nooit verder komt dan deze tijdelijke vorm van verlichting, zolang het verslavende stofje werkzaam is.

De tweede weg is spiritueel beproefd en goedgekeurd. Dit moment in de evolutie zorgt er voor dat er meer en meer ‘gewone’ mensen klaar zijn om deze wakkere stap naar verlichting te kunnen zetten. Wie een tijdelijke en op termijn permanent spirituele staat (van wakkerheid) hoopt te bereiken onderkent het belang van stilte, eenzaamheid en inactiviteit om zijn levensenergie te verstillen, concentreren en zuiveren. Je terugtrekken uit het dagelijks leven is een mogelijkheid, maar zeker weten niet voor een te lange periode, omdat je anders andere ontwikkelingen mist om je verlichte staat van zijn te kunnen handhaven midden in het leven zelf, én omdat anders je homeostase verstoord raakt door de ontbering aan primaire menselijke behoeften. Vandaar dat meditatie en met name mindfulness handige methoden zijn om een compleet mens te worden. Je kunt álles mindfull doen. Eten, lopen, afwassen. Alles wat je denkt, voelt en doet kan een meditatie worden die tot deze permanente wakkerheid leidt waarbij je uiteindelijk ontdekt wie jezelf in werkelijkheid bent.

Mooi, informatief en handzaam boek.