Boekbespreking: Doornroosje en de Apocalyps in 2012 – Hans Siepel

Doornroosje-cover

Door toeval kwam ik in contact met dit unieke boek. De schrijver beweert dat de wijsheid, voortkomende uit het bekende sprookje Doornroosje, universele wijsheid is (naar welk bestaan verwezen wordt door alle mystieke stromingen van wereldreligies). De symboliek van sprookjes spreken jong én oud tot de verbeelding ongeacht intelligentie of levenservaring. Dit in tegenstelling tot de moeilijker toegankelijke symboliek van de mythen zelf. De eerste (en enige?) druk van het boek is van 2009. Met de vreemde titel Doornroosje en de Apocalyps in 2012 verwijst de auteur, een belezen politicoloog, naar de gebeurtenissen die op aarde plaatsvinden volgens de kosmische ‘klok’ van, onder andere, de Maya’s, geijkt op de ‘precessie van de equinoxen’: in een periode van bijna 26.000 jaar trekt de aarde, draaiend om haar eigen as, langs de twaalf dierentekens aan het hemel-firmament. Het beginpunt was 11 augustus 3114 v. Chr. . Het eindpunt 21 december 2012. Volgens de Maya’s is dit het moment van de ‘openbaring’ waarop de sluier van onwetendheid voor elk mens weggetrokken wordt. We massaal wakker worden op het moment dat de ‘Prins Doornroosje wakker kust’, net als ieder ander wonende in het ‘paleis’ (zie pagina 19). Ik vind het een mooie metafoor. Mooier dan alle andere doemverhalen, die de ronde doen ten tijde van een verwachte Apocalyps/wereldwijde crisis. Daarna immers ‘leefden ze nog lang en gelukkig’.
Verder lezen Boekbespreking: Doornroosje en de Apocalyps in 2012 – Hans Siepel