Eerlijk en oprecht

Aangemaakt 16 december 2008

 Voor mij betekende eerlijk, dat er gehandeld werd naar de fatsoenregels van de Nederlandse wet en de Bijbel.

Plotseling viel me op dat ik veel mensen niet eerlijk vond, terwijl ze wel een gehoorzame burger waren en/of zich hielden aan religieuze voorschriften. Mijn maatstaven voor eerlijkheid strookten niet meer met de heersende ideeën over eerlijkheid.

Bij van Dale op het internet vond ik twee betekenissen van eerlijk: betrouwbaar en openhartig.

Zonder dat ik het me gewaar was ben ik openhartigheid voorrang gaan verlenen. Als je handelt vanuit een zuiver hart, dat noem ik eerlijk.

Dat betekent dat je nee kunt zeggen, wanneer iemand je om steun vraagt en het komt niet uit. Dat betekent dat je ja kunt zeggen, wanneer iemand je om hulp vraagt en het niet in je schema past.

Ik denk dat ik niet de enige ben, die meelift in deze accentverschuiving van betrouwbaarheid naar openhartig zijn. Het past in een samenleving die groeit naar het onderhouden van gelijkwaardige relaties in plaats van je te beroepen op de bepalingen van een authoriteit buiten jezelf. Het is alleen een zaak om onderscheid te maken met wie je te maken hebt: een betrouwbaar of openhartig persoon.