Boekbespreking: De weg van de minste weerstand – Robert Fritz

666771920

Ik heb ergens in 2012 een bijzonder mooi boek in de ramsj gevonden, De weg van de minste weerstand. Over de kunst van het creëren van Robert Fritz. Ik las de vierde druk uit 2007. Van deze auteur krijgt de eigenheid van de mens weer zijn rechtschapen plek terug. Een mens is en blijft, vergeleken bij andere levende wezens, de schepper van zijn bestaan. Hij creëert steeds weer opnieuw een nieuwe realiteit in de bestaande realiteit. Zo evolueren in plaats van jojojen de dingen. Zijn uitleg over de kunst van creëren heb ik nog nooit zo praktisch, helder, geïnspireerd en genuanceerd verwoord gezien. Hier wordt echt een statement gemaakt van jewelste. Althans, voor mij in het bijzonder, omdat ik mij bezig houd met ‘waarmaken’. Bepaalde aspecten waren mij al ruim bekend, maar diverse zaken raakten toch nog wel zwakke punten in me die ik kan verbeteren. Verder lezen Boekbespreking: De weg van de minste weerstand – Robert Fritz