10% vrije wilsbeschikking

Er wordt alleen gesproken over bewustzijn en onbewustzijn door mensen, ik neem daarom aan dat het iets typisch menselijks is. Sommige mensen bakenen deze bewustzijnsniveaus af van onbepaalde dus eindeloze bewustzijnsniveaus door te spreken over het collectief en persoonlijk onbewuste en dat we ons ergens bewust van zijn geworden. Het individuele bewustzijn wordt nog steeds niet zo hoog geacht, omdat de ervaringen op dat niveau niet altijd collectief aanvaard worden (denk aan bijvoorbeeld Galileo Galilei die lang geleden leefde -om aan de veilige kant te blijven- en zelfs bewijzen leverde dat niet de mens maar de zon het middelpunt is van ons zonnestelsel; hierdoor kwam hij in conflict met de R.K.kerk).

We spreken over feiten en meningen. Een feit is iets wat al gebeurd is en een mening iets wat we van deze gebeurtenis vinden. Zowel over feiten en fictie kunnen we oeverloos praten en is een leuk tijdverdrijf in een wereld die eindig is, want ons bewustzijnsniveau ís eindig. We zijn nu eenmaal gek op verhalen al zijn deze gevat in de vorm van een definitie of een wiskundige formule om de werkelijkheid te benaderen.

Als er van ons perspectief uit een eindeloos onbewustzijn is -dat in wezen volledig bewust is maar met ons bewustzijn niet te vatten en daarom (voor ons)eindeloos  onbewust is -, dan zitten we met onze eindige menselijke (on)bewustzijn -eindig, want we worden geboren, leven en gaan dood- vastgeklemd in een fysische wereld omringd door een metafysische wereld die we niet kunnen vatten. In mijn individueel bewustzijn worden mijn persoonlijke ervaringen bevestigd door bevindingen van aloude en meest moderne filosofen en visionairs. Voor mij is het daarom ‘heel waar’ dat er inderdaad een eindeloos bewustzijn aanwezig is, wat we met ons kleine denkraam gevuld met beperkt bewustzijn niet kunnen verbeelden.

Als je over dit feit of mening, het ligt maar aan wat je hoger acht, lekker oeverloos wil discussiëren, dan hebben we het concreet over de illusie van de vrije wil. De echte vrije wil is een menselijk concept van een eindeloos onbewustzijn wat zelfbewust wil worden en ons daarbij nodig heeft als instrument. Deze stelling past in het idee dat de mensheid wel zijn plek in de evolutie moet hebben als buitengewoon diersoort, namelijk één die zich bewust van zichzelf kan zijn of weet dat hij/zij ook onbewust kan zijn van de dingen. Een volledig bewust mens zijn is voor idealisten een realistisch streven om almachtig te zijn en boven het leven te staan Hoe het met Icarus afliep weten we inmiddels!

Het denken dat wij met ons nieuwste snufje van moeder natuur boven het leven staan en wij door ons doen en laten het eeuwig leven kunnen verdienen, (Als je het over waanzin hebt, dan noem ik dit het wel, maar ook ik stink er elke keer weer in, dus vandaar dit schrijven.) in feite vind ik dit soort denken best wel knap arrogant. Kijk, dat is nou een mening! Een stukje toegeëigend percentage vrije wilsbeschikking die mij gegund, gegeven of door mij geconfisqueerd is. Wat wij onze vrije wil noemen is de mate waarin we bewust onze eigen zin menen te krijgen.

Tirannen en veel goeroes komen weliswaar heel ver met het confisqueren van de vrije wilsruimte van hun onderdanen en volgelingen en wij niet altijd even wakkere mensen geven uit onwetendheid nog te vaak onze vrij wilsruimte cadeau aan een ander of laten ons chanteren zodat de ander er ‘veel betere’ dingen mee kan doen. Misschien gewoon ook wel uit luiheid, maar zeker uit onachtzaamheid van je rol als zelfverantwoordelijk autonoom medemens!

Maar nu is er een idee dat onze beperkte vrije wilsruimte, de ruimte waarvan wij ons bewust kunnen worden of zijn, maximaal 10% van de eindeloosheid van volledig bewustzijn bedraagt. Als voorstelling bekleedt het collectief menselijk bewustzijn slechts het topje van de idee van een eindeloos uiteenlopende berg bewustzijn.

Nu ik dit begrijp, weet ik  wat er werkelijk toe doet. Niet het ‘onze zin doordrammen’ al uitgehongerd naar de mogelijkheid van het hebben van een volledige vrije wil (noemen we verlichting); en ook niet een rat race naar het vergaren van zoveel mogelijk eindig bewustzijn, want bewustzijn kan je verwerven naar genetisch vermogen en niet bezitten. Wat er werkelijk toe doet is dat 10% verschil wat je in deze wereld kan maken. En dat verschil kan je maken door de voorvallen te laten gebeuren of te stroomlijnen in een richting waarvan je denkt dat die zin heeft. Veel kwaad of goed kan alleen gebeuren als je met zijn allen achter die 10% staat qua mening, maar voorlopig zijn we nog niet zover gezien het langs elkaar heen praten en niet naar elkaar luisteren in het hardnekkig en koppig geloof in volledig vrij maakbare zelfbeschikking. Chaotisch hokjesgedrag wat meer kwaad aangericht heeft dan goed.