Liefde en macht tussen de seksen. The flow.

Aangemaakt zaterdag 1 maart 2008

Het mechanisme waaraan een verstoorde, onzekere, onveilige relatie onderhevig is heet emotionele manipulatie. Van de kant van de vrouw (femme fatale), van de kant van de man (een Don Juan) of van beide kanten. De vrouw zet een prijs op haar gunsten, de man vernedert de vrouw in een steeds meer neergaand spiraal.

Een zwaarbeproefd en bevochten principe tussen de seksen is:
je kunt pas geven als je ontvangt
Het is hoe het werkt tussen het mannelijke en vrouwelijke. Ik spreek hier over mijn visie op de werking van de flow.

In de praktijk betekent dit dat je juist moet geven waarvan je meent zelf zwaar in tekort te komen en helemaal niet hébt, om te krijgen wat je werkelijk nodig hebt, maar niet wist dat je het hebben wilde totdat je het gekregen hebt! Het is allemaal heel onlogisch, maar zo werken liefde en macht wel tussen man en vrouw. Je logica volgen helpt niemand in dit geval of … het graf in.

Volgens de wetten van de natuur komen mannen het vrouwelijke tekort. Vrouwen komen het mannelijke tekort. Als de seksen met de stroom mee gaan geven vrouwen volgens bovenstaand principe het mannelijke in hen aan de mannen cadeau, die in ruil daarvoor het vrouwelijke aan de vrouw teruggeven.
Alle vrouwen menen te weten wat mannen willen: macht, status, voorwaardelijke liefde. Maar is dat werkelijk zo? Ik meen van wel. Macht is kennelijk iets vrouwelijks, omdat mannen het van vróuwen willen hebben.
En weten mannen wat vrouwen willen? Weten vrouwen dat zelf wel? Vrouwen willen in werkelijkheid de onvoorwaardelijke liefde van mannen, maar vragen om hebbedingetjes, voorwaardelijke liefde, iets wat ze al overvloedig zelf  in ‘huis’ hebben. Het is allemaal zo verwarrend, omdat je -gevangen in je eigen sekse- niet ziet dat, wat je wilt hebben, iets is dat gevat is in jezelf waarbij de andere sekse je kan helpen het te ontwikkelen als ervaringsdeskundige.

Zo wordt er gegeven waarvan je meent een overschot te hebben en ontvangen wat je tekort meent te komen, waardoor er geen stroom van ontvangen en geven op gang komt. Zo stagneren liefdevolle relaties op misvattingen, omdat men niet openstaat voor het weten van het hart.
Daardoor volharden mannen om hun vermeende macht aan vrouwen cadeau te geven in ruil voor vrouwelijke onvoorwaardelijke liefde, en volharden vrouwen om hun vermeende onvoorwaardelijke liefde cadeau te geven in ruil voor mannelijke hebbedingetjes.

Dit idee wordt geïllustreerd door de speelfilm The Boleyn Sisters die  in 2008 in de bioscopen draaide. Henry VIII (eerste helft 16e eeuw) geeft Mary Boleyn zijn onvoorwaardelijke liefde, die haar zus Ann in de vorm van zijn uiterlijke macht had willen ontvangen. Ze is afgunstig en ziet haar zus als concurrent. Mary beantwoordt Henry’s liefde door hem in zijn waarde als man te laten. Ze bekrachtigt Henry positief. De stroom is op gang gebracht. Er is een evenwichtige liefdes-machtrelatie ontstaan.

Dan daagt Ann Henry uit wie van de twee de meeste macht heeft. Dat is Ann door haar vrouwelijkheid van nature. Omdat de stroom blokkeert, ze wil meer hebben van hetzelfde, ontkracht ze zichzelf en Henry, die niet onbewogen blijft voor haar intriges. Er gebeuren allemaal rampen. Tot aan haar onthoofding toe.

Middenin het verhaal stelt de moeder van de Boleyn zussen (de clue van het verhaal) dat het de kunst van het vrouw-zijn is om de man een gevoel van macht te geven. Omdat de maatschappij waarin Henry VIII in Engeland leefde mannelijk georiënteerd was en de gezonde dynamiek in Engeland al danig zichtbaar uit evenwicht was geraakt, was dat een hele opdracht voor vrouwen in die tijd. De vader van de Boleyn zussen bezat, als alle andere hoog in de hiërarchie staande mannen, valse uiterlijke macht. Zijn liefde voor zijn vrouw was voorwaardelijk (zou onvoorwaardelijk volgens het vrouwelijke principe moeten zijn). De liefde van zijn vrouw voor hem onvoorwaardelijk (zou eigenlijk voorwaardelijk moeten zijn). De kiem voor een ongezonde ontwikkeling voor de dochters en Henry lag daar. – Maar ook de kiem voor de emancipatie van de vrouw, die grappig genoeg als eerste feministische golf  van de wereld uiteindelijk in Engeland (de suffragettes, pas in 1903!) begon.-

De ommekeer richting ‘flow’ is overduidelijk. Mannen en vrouwen leren hun eigen gevoel voor tekort te overwinnen door de kwaliteiten van de andere sekse in zichzelf te ontwikkelen en in liefde de illusionaire tekortkomingen van de ander te omarmen.