Wat is nu écht een aandoening, ziekte, stoornis of afwijking?

Ik beweeg me door een wereld vol kleur en verschillen. Deze wereld is zichtbaar en tastbaar voor me, omdat er ook een aarde donkere wereld bestaat, die niet door ons bewustzijn belicht en kenbaar kan worden. Ook al was ik als klein meisje doodsbang voor dit donker en doken er regelmatig monsters op in mijn dromen, ik heb met deze onkenbare en onzichtbare wereld leren omgaan. Monsters doen mij absoluut geen kwaad vergeleken bij de zichtbare organismen van vlees en bloed.

Wanneer je nu wel gegrepen wordt door dit donker en wat je allemaal ongezien en onwetend kan overkomen heb je dan een aandoening of is het precies andersom?
Verder lezen Wat is nu écht een aandoening, ziekte, stoornis of afwijking?

Rommelen in de marge (oftewel je best doen om te zijn wie je bent)

Je biologische blauwdruk is een onveranderbaar feit. Ik noem het de ziel gevat in je natuur. Het uit zich in je gevoel en gedachten en stolt via gedrag, gedragspatronen in een levenshouding. De geest. Wie je werkelijk bent kan je nooit veranderen. De idee van de wereld om je heen is in essentie wel veranderlijk en kan daarom per definitie niet causaal zijn voor je stabiele uniciteit als individu.
Verder lezen Rommelen in de marge (oftewel je best doen om te zijn wie je bent)

Gaaf zijn

Wat is begaafdheid? Dat ben ik aan het onderzoeken. Ik wil dat weten, omdat ik het schaar onder talent en het hebben van een gave.  Voor mijzelf zie ik een gave als een extreme aanleg. Een eigenschap die niet vaak voorkomt. Een extreme eigenschap. Iets speciaals. Net zoals elke eigenschap staat er voor wat je er mee doet of het goed of slecht is. Dat bepaalt de groep bij wie je ingebed bent. Je familie, maar bij het opgroeien wordt de morele omgeving en druk steeds groter of je mag zijn wie je bent. Ik vind begaafdheid een geschenk van de goden. Niet dat de eigenaar goddelijk is, maar hij draagt het gewicht iets te kunnen ontwikkelen wat anderen niet kunnen. Dat maakt hem niet minder menselijk, want als een mens, ook al is het er maar één, iets kan behoort het tot de menselijke mogelijkheden. Een gave is abnormaal, maar niet paranormaal.
Verder lezen Gaaf zijn