Boekbespreking: Het mysterie van de hersenstam – Tjeu van den Berk

Tjeu van den Berk – Het mysterie van de hersenstam. Over basisfuncties, psychosomatiek en spiritualiteit. Dit boek zou ook kunnen heten ‘Wat je niet wist en altijd al wilde weten. De onuitputtelijke bron van kennis van alles.’

Dit boek ontsluit Tjeu zijn visie het mysterie van de hersenstam. Daarnaast hoopt hij een handvat te bieden alsnog zelf aan de slag te gaan om de brug tussen verstand (hersenschors, cortex) en gevoel (hersenstam) te herstellen, zodat er weer een soepele communicatie mogelijk is tussen de hersendelen. Is er weer samenhang – je bent je bewust geworden van je eigen bioritmiek, je hebt een staat bereikt van psychische en lichamelijke harmonie- dan laadt jij je op en ontlaadt jij spontaan je energie in allerlei vormen van expressie. Zo zal een veilig gehechte baby spontaan spelen, huilen of lachen, gewoon zoals het zich van moment tot moment voelt.

De wet van het gezond basis-functioneren is gelegen in de pompbeweging tussen de twee tegenovergestelde polen in ons lichaam, die voortkomen uit de hersenstam. Vrij vertaald, je lichaam maakt gebruik van afwisselend een gaspedaal en rempedaal. Het gaspedaal is ons alarmsysteem en geeft ons voldoende stress om in beweging te komen. Het rempedaal is ons immuunsysteem. Ons weerstandsvermogen. Het vermogen om te groeien, te herstellen en op krachten komen. Zodra je alarmsysteem door onbewuste spierspanning niet uitgezet kan worden, slaat het immuunsysteem uit. Stress sloopt de mens en is niet handig voor ons voorbestaan. In dit boek leert Tjeu hoe we ons kunnen bevrijden van dit juk dat we al generatie-lang met ons mee-torsen en ons steeds zwaarder valt.

Bij je ouders thuis en op school krijg je als kind díé kennis voorgeschoteld, waarvan stellig gemeend wordt, dat je dit uiteindelijk nodig hebt om op eigen benen te staan. Er wordt van ieder kind uiteindelijk een waardevolle bijdrage verwacht aan de samenleving en daar staan rechten tegenover In het beste geval hebben ouders en school jouw welzijn voor ogen. In werkelijkheid, en vanuit de ogen gezien van het kind, willen jouw ouders je veiligheid bieden door jou te leren omgaan met bedreigende situaties en angst – nu en verwacht in de toekomst. Ze willen jou die bagage meegeven, waardoor jij je zelf kunt verzekeren van een sterke positie in de samenleving. Wat ouders niet weten is dat ze zelf ondermijnende bagage van hun ouders meegekregen hebben en dat onze kinderen steeds meer te dragen krijgen door deze -door de generaties heen opstapelende- ballast. Deze overbelasting vertaalt zich in psychosomatische klachten. Verholen stressklachten, want als mens kunnen we alleen dragen waar we genetisch gezien voor gemaakt zijn en wat we niet kunnen dragen verstoppen we door ons beheersing eigen te maken. Verdringing volgens Freud. Uit schaamte en schuldgevoel over ons spontaan vermogen. Gedrag ontkennen is ook een verspilling van ons individuele potentieel aan levensenergie, want de ‘eeuwig vloeiende’ bron aan energie ligt voor ons bewustzijn verscholen voor ons beperkt bewustzijn in… de hersenstam. Zoals de ouders zongen, ‘piepen de jongen’. The body keeps the score. 

Onze kinderen leren hun emoties blokkeren door spierspanning op te voeren: hun gedrag beheersen. De cultuur bepaalt wat wenselijk gedrag is. Dat heet beschaving. Vermoeidheid is het aanvankelijke gevolg bij het aanleggen van emotionele blokkades (the wall) met tot gevolg disharmonie tussen ons oude hersendeel, de hersenstam en de nieuwe, de cortex. Deze disbalans vertaalt zich weer in overbelasting van de organen. Uiteindelijk voelt het individu zich ziek of raakt het burn-out.

 

In het kader van waarmaken.nl vind ik het heel interessant om zijn uitgestippelde route te volgen en hieronder alsnog samen te vatten. Veel beter is het zelf zijn boek uitgebreid te bestuderen en eigen te maken. Het is nooit te laat voor wijsheid: “je gaat het pas zien als je het doorhebt” (citaat van Cruijff). Het boek is helaas niet meer verkrijgbaar in de reguliere boekhandel. Daarom hoop ik ten zeerste dat Tjeu opnieuw dit meesterwerk zal gaan uitgeven, zodat iedereen in de toekomst kan profiteren van het heerlijke gevoel dat zelfverwezelijking een mens en de wereld om zich heen geeft.