Boekbespreking: Verlicht Leven. Reis naar het licht in acht mythische stappen -Tijn Touber

1001004011191925

Dit boek over Verlicht Leven. Reis naar het licht in acht mythische stappen van Tijn Touber uitgebracht in 2010 is het enige werk van Tijn dat ik gelezen heb en zal lezen. Ik denk dat vooral in dit tweede boek alles staat wat zijn idee is als beste weg naar een Verlicht Leven. Het boek is goed geschreven en toch vond ik het af en toe moeilijk, omdat hij de Schaduw van je bestaan niet veronachtzaamd en je er mee confronteert. Op de eerste pagina staat dan ook: “Als je naar het licht wilt, moet je je schaduw meenemen.” Er is maar één grote vertaler van onze gulden middenweg geweest vorige eeuw en dat was Joseph Campbell. Het uitgangspunt van dit boek zijn diens acht mythische stappen die de mens moet afleggen om bij het licht uit te komen. Mythisch slaat eigenlijk ook op ‘wat voor ons verborgen is’.  Alles wat onbelicht is. Een mooie praktische aanvulling op het boek Wakefulness van Steve Taylor hiervoor door mij besproken op deze site (zie:http://www.waarmaken.nl/archive/2/archive/2/?p=1322#more-1322)

Het boek is in drie delen verdeeld. Het eerste deel heet ‘De monomythe’ en gaat eigenlijk over de mythe van de mens tot aan de dag van vandaag. De auteur maakt de achtvoudig, mythisch gelaagde weg van Joseph Campbell duidelijk aan de hand van hedendaagse mythes als Tolkien’s In de ban van de Ring, The Matrix en de laatste evolutiestap die we gemaakt hebben in de Middeleeuwen, beschreven in de mythe van Parsifal, op welk niveau we nu nog steeds blijven steken totdat we inzien dat we verder kunnen en klaar zijn met het lijden aan stress. De hemel en aarde zitten in ons als vertegenwoordigers van het Licht en de Schaduw en de sluier tussen die twee is aan het optrekken.

Ter verduidelijking van zijn kijk op de monomythe van de weg die de mens moet afleggen om Verlichting te vinden voegt hij een deel twee over Living systems, en een deel drie over Killing systems toe. Ik vond zijn deel één een mooi verduidelijkend verhaal, maar deel twee en drie geven een hedendaags tintje aan het geheel en maken zijn boek ‘af’. Hij laat zien hoe we in de werkelijkheid nog steeds geregeerd worden door ‘killing systems’ als de religie en ons politiek/economisch stelsel via onderwijs en media nog steeds diep in onze cultuur ingebakken en paradigmabepalend. Deze killing systems maken ons mens-zijn kapot en veranderen ons in machines als we er geen ‘stop’ tegen gaan zeggen.

Toch jaagt hij de lezer geen angst aan voor de toekomst. Integendeel. Hij levert de lezer een sleutel aan om de deur in zichzelf te openen naar het licht toe, ons ‘living system’.

Fascinerend boek!!!