Contact

Waarmaken.nl is eigendom van Mieke Hooft van Huijsduijnen. Neem contact met haar op wanneer je gebruik wil maken van haar teksten en afbeeldingen. Reacties, eigen ideeën of opgedane inspiraties naar aanleiding van de teksten wordt bijzonder op prijs gesteld.

Mieke is bereikbaar via e-mail: mieke@waarmaken.nl of LinkedIn

Haar achtergrond is wetenschappelijk: sinds 2003 master in de Pedagogische wetenschappen, gespecialiseerd in sociaal-emotionele ontwikkeling. Sinds 2004 Reiki healer volgens het Usuï systeem.

Verantwoording:

Waarmaken gaat van de ijsberg-theorie uit. Vijfennegentig procent van ons potentieel ligt ‘onder water’ om waargemaakt te worden. Je blindstaren op de waargemaakte vijf procent als enige waarheid en werkelijkheid om in te leven is ons ware vermogen ernstig te kort doen.

Waarmaken is het ondergeschoven kindje van Westers verlichte denkers. Door alleen de feiten te erkennen als meest waarschijnlijk gooien we het kind weg met het badwater. Vernieuwing volgt de weg van bewuste beleving.

Waarmaken is je eigen koers leren kennen en zowel kunnen als durven volgen.