Boekbespreking: Doelgerichte evolutie – Carl Johan Calleman

1001004007590039

Eind 2010 heb ik het boek aangeschaft van Carl Johan Calleman met de titel: Doelgerichte evolutie. Verklaard vanuit de kwantumtheorie en de Maya-kosmologie. In dit boek staat alles wat ik over evolutie op dit moment wil weten en zorgt er voor dat ik met één boek ‘klaar’ ben en op de hoogte gebracht van de meest recente bevindingen op dit gebied. De oorspronkelijke titel is The purposeful universe en is voor het eerst verschenen in 2008 in de VS.

Calleman is een wetenschapper, die zijn nek durft uit te steken en zijn wetenschap verbindt met een meer waarschijnlijke theorie over de evolutie. Van begin tot het eind betoogt hij boeiend dat niet zozeer de genen en de omgeving onze evolutie naar eigen willekeur oorzakelijk bepalen, maar dat we in elke cel een centriool hebben zitten, die als een antenne ons bestaan afstemt en synchroniseert met het verloop van een doelgerichte evolutie. De vorm van het centriool lijkt qua vorm op een tau kruis, wat Calleman opvat als een fysiek symbool voor ‘levensboom’. Ik heb begrepen dat het eindstuk van de zweepstaart van een zaadcel  zich splits in twee stukken als centriool in een eicel.


In tegenstelling tot het gangbare gebruik van een chronologische tijdslijn (gebaseerd op astronomie) om de gebeurtenissen op af te zetten, maakt hij gebruik van het periodieke stelsel van de Maya cultuur: de Maya kalender. Ragfijn toont hij uiteindelijk met behulp van een centriool aan dat de evolutie in pas loopt met het ritme wat aangegeven is op deze kalender. Hij laat ook zien dat de evolutietijd cyclisch van aard is en per evolutiesprong zijn eigen kenmerkende  tijdsverloop heeft.Volgens de wijsheid van de Maya’s is deze evolutie voltooid op 28 oktober 2011. Vanaf maart 2011 worden de puntjes op de i in een reuze vaart gezet vergeleken bij de vorige evolutiestappen. Hierna is de evolutie voltooid en neem ik aan dat het levensmysterie door ons kenbaar is. Zijn wetenschappelijke theorie heeft hij gebaseerd op deze Maya kalender en daarom ‘levensboom theorie’ genoemd.

Het is geen boek om in een avondje uit te lezen. Geen woord te veel. Niet alleen krijg je inzicht in de evolutie aan de hand van centriolen. Van elke denkbare hoek belicht hij helder en duidelijk zijn levensboomtheorie. Na het lezen van het boek zie je de beperkingen in van het (neo)Darwinistisch denken, dat diep verankerd is in ons gedachtegoed als ‘waar’. De levensboomtheorie geeft meer grip en aansluiting op de empirische werkelijkheid. Waar we vandaan komen, nu bevinden en naar toe gaan.