Het belang van Reiki. Een moderne visie op de aloude techniek van handoplegging

Ooit las ik een fabel over een man met een gans die gouden eieren legde. In plaats van er gelukkig en tevreden mee zijn wilde hij het geheim ervan leren kennen en sneed de vogel open. Hij vond niets bijzonders en dus was dat pech voor de gans èn voor de man, die daardoor geen goudbron meer had. Zo’n gans heb ik ook ontvangen vanaf mijn eerste Reiki inwijding. ‘Iets’, ondefinieerbare symbolen, werd aan mij gegeven en bracht mij geen windeieren maar eieren van goud.

Als ontwikkelingspsychologe wilde ik Reiki wetenschappelijk verklaren. Voornamelijk om -net als de man uit de fabel- controle over de goudstroom en zo zekerheid voor de toekomst te krijgen. Echter, ‘levenskracht’, wat het woord Reiki zo ongeveer betekent, is niet te doorgronden alleen te genieten. Hardleers ontleedde ik mezelf keer op keer met chirurgische precisie om het geheim van Reiki te onthullen en er vat op te krijgen. Mijn meest wonderbaarlijke ontdekking was: hoeveel ik ook in mezelf sneed mijn goudbron bleef intact. Wel werd ik elke ochtend uitgeput wakker van dit gedreven zelfonderzoek. Ik begon in te zien dat Reiki óók werkt wanneer je er niet in gelooft of feitelijk begrijpt en werd nieuwsgierig naar Reiki II. Shireen van Reiki praktijk Paikea (www.paikea.nl) wijdde me vol liefde in.

Vlak na de inwijding redde Reiki II zelfs mijn leven en realiseerde ik me dat de vrouw (in mijn geval) en de gans één en hetzelfde zijn! Op de EHBO terechtgekomen met de schrik en besef van levensbedreigende bloedarmoede vond de verpleger dat ik nu lang genoeg roofbouw gepleegd had en ik, al was het alleen maar aan hen die mij liefhebben, verplicht was om concrete stappen te ondernemen om mezelf te redden. Dat bedoelen ze nou met in je eigen (levens)kracht staan, gelukkig en tevreden zijn met het geschenk van Reiki, het wonder van de gans met de gouden eieren vol liefde aanvaarden!

Heel langzaamaan begint het me nu allemaal wat te dagen. Voor mij is Reiki de directe verbinding op aarde met de bron van onvoorwaardelijke liefde, waardoor elk kunstmatig aangebrachte scheiding tussen materie en geest zich oplost. Lichaam en ziel zijn gedurende mijn leven met elkaar verweven in de kracht van liefde. Angst voor mijn eigen levenskracht versplintert me en maakt me kapot. Reiki is de innerlijke geduldige mentrix die mij leert mijn angsten los te laten en me vol liefde aan de stroom van het leven over te geven. Niet meer zoals mijn voorgangers de alchemisten (en daarna de rationalisten in Europa) naar de steen der wijzen zoeken om mezelf via experiment en onderzoek van lood in goud te veranderen, of als goedgelovige wachten met leven op een beloning in een hiernamaals en rusteloos op zoek gaan naar de heilige graal, maar stoppen met deze verslaving en gebruikmaken van de beproefde wijsheid van mystieke handoplegging. Het is zo eenvoudig. Geluk, gezondheid en succes ligt gewoon voor het oprapen!