Home

Welkom

Deze website is opgericht met het doel bewuster te worden van ons doen én laten in deze 21e eeuw.

Ik ga van de ijsberg-theorie uit. Vijfennegentig procent van ons potentieel ligt ‘onder water’ om waargemaakt te worden. Je blindstaren op de waargemaakte vijf procent als enige waarheid en werkelijkheid om in te leven vind ik ons ware vermogen ernstig te kort doen.

Waarmaken beschouw ik als het ondergeschoven kindje van Westers verlichte denkers. Door alleen de feiten te erkennen als meest waarschijnlijk gooien we het kind weg met het badwater. Vernieuwing volgt de weg van bewuste beleving.

Waarmaken zie ik als je eigen koers leren kennen en zowel kunnen als durven volgen.

Ik stel reacties, eigen ideeën of opgedane  inspiraties naar aanleiding van mijn teksten bijzonder op prijs.

Veel plezier ermee!

Waarmaken is powered by WordPress
All Rights Reserved