Boekbespreking: TERUG van nooit weggeweest. De reizen van Odysseus – belicht door Jan van Delden

image

Een aantal jaren geleden trof mij het boek TERUG van nooit weggeweest  (2006) in de plaatselijke boekhandel. Onlangs heb ik het uitgelezen en het boek heeft bijgedragen om mijn kijk op het leven nog meer bij te stellen.

Verder lezen Boekbespreking: TERUG van nooit weggeweest. De reizen van Odysseus – belicht door Jan van Delden

Boekbespreking. Pit en passie. Infuus voor vermoeide heldinnen

image

Dit boek is alleen nog maar bestelbaar op de website van Nicolien Bot : www.vermoeideheldinnen.nl Echt zeer de moeite waard, omdat dit ‘zelfhulpboek’ je zelfredzaamheid aanspreekt en niet je vermogen om te oordelen. Daardoor leidt het lezen van dit boek tot een infuus aan praktisch en vriendelijk zelfinzicht. De hoofdstukken theoretiseren ook niet zo en zeggen waar het op staat en waar wij heldinnen nu zo vermoeid van raken. Verder lezen Boekbespreking. Pit en passie. Infuus voor vermoeide heldinnen

Boekbespreking: Vloed – Susan Smit

“Alle wel en wee is maar eb en vloed”.

image

Dit schreef Susan Smit voor mij op de titelpagina van mijn gesigneerd exemplaar. Op het eind van dit boek kwam ik deze zin weer tegen met de conclusie dat wat ‘goed’ is dingen zijn die eeuwig wederkeren, de beweging tussen de tegenpolen, zoals die tussen eb en vloed, en lief en leed. Verder lezen Boekbespreking: Vloed – Susan Smit

Boekbespreking: Het dertigersdilemma – Nienke Wijnants

image

Op mijn 54e las ik Het dertigersdilemma. De belangrijkste loopbaan- en levensvragen van twintigers en dertigers, geschreven door psychologe, loopbaanadviseuse, bedenkster van dit fenomeen en ervaringsdeskundige Nienke Wijnants. Het is uitgegeven in 2008. Zij onderzoekt dit fenomeen als ‘modeverschijnsel of een serieus probleem’. Zij beweert dat de ouders van dertigers voornamelijk geen dertigersdilemma ervoeren als dertiger, omdat ze nu eenmaal voornamelijk leefden volgens een voorgeschreven standaard, bleven hangen op de twee onderste lagen van de hiërarchische behoeftenpyramide van Maslow (vervullen van fysiologische behoeften en het koesteren van hun behoefte aan veiligheid), kinderen krijgen vanzelfsprekend was en jobhoppen not done. Ook kenden de dertigers van vroeger volgens Nienke geen overvloed aan keuzemogelijkheden om voornoemde redenen. De dertiger van toen was en is nog steeds kennelijk een zelfbeperkend mens. De dertiger van nu is bezig met de laatste stap van Maslow, meent Nienke, die van Zelfverwezenlijking, omdat deze te vroeg al ‘alles’ heeft behalve het hebben van een zeker gevoel. Verder lezen Boekbespreking: Het dertigersdilemma – Nienke Wijnants

Boekbespreking: DE BIJBEL voor ongelovigen. Deel 2 De uittocht en de intocht – Guus Kuijer

image

Zijn eerste deel Genesis is uitgekomen januari 2013. Dit tweede deel volgt al snel in het najaar van 2013. Ik was, op Genesis na, geen, wat je noemt, fan van het oude Testament. Ik vond het een wreed en allesbehalve ‘heilig’ verhaal van-en-over de ‘God’ van Israël. Net als andere ‘oorlogsverhalen’ haalde ik mijn neus als eigenwijze Christen voor dit opgetekende ‘Woord van God’ op. Verder lezen Boekbespreking: DE BIJBEL voor ongelovigen. Deel 2 De uittocht en de intocht – Guus Kuijer

De Kwintessens

image

De Kwintessens, olieverfschilderij 2011, Mieke Hooft van Huijsduijnen

Het ontwaken van de Kundalini krachten bij de vrouw. Zij bepaalt of ze een doorstart maakt of weer teruggetrokken wordt in de oerzee.

Boekbespreking: De weg van de minste weerstand – Robert Fritz

666771920

Ik heb ergens in 2012 een bijzonder mooi boek in de ramsj gevonden, De weg van de minste weerstand. Over de kunst van het creëren van Robert Fritz. Ik las de vierde druk uit 2007. Van deze auteur krijgt de eigenheid van de mens weer zijn rechtschapen plek terug. Een mens is en blijft, vergeleken bij andere levende wezens, de schepper van zijn bestaan. Hij creëert steeds weer opnieuw een nieuwe realiteit in de bestaande realiteit. Zo evolueren in plaats van jojojen de dingen. Zijn uitleg over de kunst van creëren heb ik nog nooit zo praktisch, helder, geïnspireerd en genuanceerd verwoord gezien. Hier wordt echt een statement gemaakt van jewelste. Althans, voor mij in het bijzonder, omdat ik mij bezig houd met ‘waarmaken’. Bepaalde aspecten waren mij al ruim bekend, maar diverse zaken raakten toch nog wel zwakke punten in me die ik kan verbeteren. Verder lezen Boekbespreking: De weg van de minste weerstand – Robert Fritz

Over een klein dapper muisje

Al generatielang was het in muizenland gewoon om gezinsuitgebreiding traditioneel te vieren. Families, vrienden, buren en bekenden werden uitgenodigd en iedereen kwam de feestelijkheden bijwonen. Na het eten van beschuit met roze of blauwe gesuikerde muisjes, dat hing er van af wat er toevallig in huis was, omringden de genodigden hand in hand het nestje met de nieuwgeborenen. De ouders hingen ceremonieel een tuigje aan het naaktgeboren lijfje en haakten het eraan vastzittend lange elastieken lijn aan een anker in het centrum van hun hol. Onder luid gejuich heette een ieder op zijn eigen wijze de nieuwe muizenziel welkom in hun midden en tot diep in de nacht werd er gedronken, gegeten en gedanst op hun aller welzijn. Verder lezen Over een klein dapper muisje

Boekbespreking: De essentie van vrouwelijk leiderschap – Karin Jironet

1001004006859099

De gehele titel van dit boek, uitgegeven door Business Contact in 2010, luidt De essentie van vrouwelijk leiderschap. Omgaan met de spanning tussen persoonlijke ontwikkeling en sociale rollen geschreven door de psychologe en theologe Dr. Karin Jironet. Haar studie van Dante, de psychoanalyse en vrouwelijk leiderschap leidt tot de conclusie dat de mondiale machtsverschuiving die op dit moment plaatsvindt aanleiding geeft tot een geheel nieuwe invulling aan het idee van leiderschap in bedrijven. Van ‘mannelijk naar vrouwelijk’ leiderschap, van ‘piramide-structuur naar web’. Jironet omschrijft als volgt: “Het nieuwe leiderschap bevindt zich in het middelpunt van een netwerk, geeft leiding aan complexe processen, is gericht op verbinding in plaats van uitsluiting, maximaliseert voordelen voor alle partijen (p. 174)”. Ook al heb je als lezer geen leiderschapsambities of ben je mannelijk, toch heb je veel aan de gegeven informatie die vanuit de symboliek van Dante’s Louteringsberg praktisch vertaald wordt naar deze tijd, omdat wij allen leiding geven aan en verantwoordelijkheid dragen voor ons eigen individuele levensverhaal. Verder lezen Boekbespreking: De essentie van vrouwelijk leiderschap – Karin Jironet